Energimærkning pris

3byggetilbud.dk kan du gratis og uforpligtende få tre tilbud på energimærkning.
Hvis du står og skal sælge dit hus eller din lejlighed, så er det vigtigt med en energimærkning af boligen. Energimærket er ikke blot lovpligtigt – det er også en god måde at finde frem til mulige forbedringer af din bolig, hvormed du kan få en højere salgspris.

Hvordan finder du så en god energimærkning pris? Og er der ellers nogle regler vedrørende energimærkningen såsom prisloft eller gyldighed, du skal være opmærksom på?

I denne guide tager vi dig med igennem de vigtigste emner på området, så du er bedre rustet til at få lavet energimærkning af din bolig.

Derudover hjælper vi dig til at finde den bedste pris, så du kan få en god, men samtidig billig energimærkning.

Sådan får du en billig energimærkning

energimærkning pris

Læs med her og find ud af, hvordan du får den bedste energimærkning pris.

Der er mange forskellige firmaer, der tilbyder energimærkninger af boliger i Danmark.

Og selvom der er fastsat nogle øvre grænser for, hvor meget firmaerne, energispecialisterne og de byggesagkyndige må opkræve for at lave et energimærke til dig, så kan der stadig være mange penge at spare ved at vælge den rette leverandør.

Når du skal finde den bedste energimærkning pris, så skal du indhente tilbud fra forskellige firmaer og herefter sammenligne tilbuddene.

Opgaven med at indhente tilbuddene selv kan dog være ekstremt tidskrævende og besværligt. Der findes dog tilbudstjenester på nettet, som klarer denne opgave for dig – nogle af dem helt gratis endda.

Den mest populære i Danmark hedder 3byggetilbud.dk, og dem ser vi nærmere på lige herunder:

Få en god energimærkning pris med 3byggetilbud

Du kan spare penge på din energimærkning ved at bruge 3byggetilbud.dk til at indhente tilbud. Dette skyldes, at 3byggetilbud.dk har et solidt udvalg af forhåndsgodkendte leverandører klar, som de sender din opgave i udbud blandt.

Leverandørerne skal så konkurrere internt på både pris og kvalitet for at vinde din opgave. Det er nemlig dig, der ene og alene vælger, hvem der skal have lov at klare opgaven for dig. Dermed presses prisen nedad til fordel for dig som boligejer, og du ender med en billig energimærkning, som du måske ikke have fundet på egen hånd.

Sådan bruger du 3byggetilbud.dk via 3 enkle trin:

 • Klik ind på deres hjemmeside via linket her på siden
 • Udfyld felterne med kontaktoplysninger samt beskrivelse af din opgave
 • Indsend opgaven, og modtag efter kort tid op til 3 gratis og uforpligtende tilbud

Den helt store fordel ved at bruge en tilbudstjeneste som 3byggetilbud.dk – foruden den økonomiske besparelse – er at du ikke skal betale en eneste krone, medmindre du rent faktisk ender med at tage imod et af tilbuddene.

Tjenesten er uforpligtende og gratis at bruge, og når du samtidig modtager tilbud, hvor kvaliteten er skruet ekstra meget op og prisen ned for at imponere og overbevise dig, så er det en ren win-win-situation.

Få 3 gratis tilbud på energimærkning

Energimærkning af bygninger

Energimærkning af bygninger bruges, når du f.eks. vil sælge din bolig. Det er bestemt ved lov, at sælger har pligt til at oplyse køber om boligens energiforbrug – og dette bruger man så energimærkningen til at kortlægge.

Alle ejerboliger kan få en energimærkning, så det gælder, uanset om du ejer et hus, en lejlighed, en andelsbolig eller et sommerhus. Skal det sælges, så skal det energimærkes.

Prisen for energimærkning af bygninger svinger lidt fra år til år, da de øvre grænser for priserne fastsættes politisk.

Den maksimale honorargrænse for energimærkning af lejligheder og bygninger inkl. moms ser i 2017 således ud:

 • Bygning på under 100 m2 – 5.928 kr.
 • Bygning på 100-199 m2 – 6.522 kr.
 • Bygning på 200-299 m2 – 7.113 kr.
 • Enfamilieshus uden bygningsgennemgang: 1.072 kr.

Er din bygning mere end 299 m2 stor, så er der ingen øvre honorargrænse, og firmaerne kan dermed selv prissætte deres energimærkning ud fra din og andre forbrugeres efterspørgsel.

OBS: Priserne og honorargrænserne bliver reguleret politisk hvert år d. 1. januar, så vær opmærksom på dette, hvis du ønsker at få en bedre energimærkning pris inden årsskifte.

Energimærkning af lejligheder

Energimærkning af lejligheder adskiller sig lidt fra energimærkning af andre bygninger og boliger. Dette skyldes, at det ikke er dig selv, som ejer lejligheden, der står med udgiften helt alene.

Når der bliver foretaget en energimærkning af en ejerlejlighed, så er det nemlig hele bygningen, hvori lejligheden ligger, der bliver gennemgået og energimærket.

Som ejer af en ejerlejlighed kan du derfor kræve over for ejerforeningen, at denne afholder udgiften til energimærkning af hele bygningen, selv hvis det kun er dig, der ønsker at sælge lejlighed.

Det skal dog bemærkes, at når der først er lavet en energimærkning af lejligheder i en ejendom, så gælder mærkningen også for alle de øvrige lejligheder inden for gyldighedsperioden og kan derfor også anvendes af ejerne af disse, hvis de ønsker at sælge.

Gyldighed af energimærke

Energimærkningens gyldighed er rimelig lang uanset hvad, men der er alligevel forskel på din mærknings gyldighed afhængig af, hvornår mærket er udarbejdet.

Hvis dit energimærke er lavet efter d. 1. september 2006 og før d. 1. februar 2011, så er det gyldigt i 7 år, uanset hvad der står i energimærkningen.

Hvis du derimod har fået udarbejdet dit mærke efter d. 1. februar 2011, så gælder mærket i helt op til 10 år og har dermed en meget lang gyldighed.

Vær dog opmærksom på, at hvis dit mærke er lavet efter d. 1. februar 2011, og hvis den pågældende energikonsulent har fundet energibesparelser, som er svarende til mere end 5% af dit samlede energiforbrug, så gælder dit energimærke kun i 7 år.

Få 3 gratis tilbud på energimærkning

Hvad er et energimærke?

Et energimærke er en samlet vurdering af en boligens energimæssige stand, og den beskriver således både det forventende energiforbrug nu, samt hvad energiforbruget kan reduceres til med diverse forbedringer og energioptimeringer af boligen

Det er en energikonsulent, som udfører energimærkningen – det kan f.eks. være en energispecialist eller en byggesagkyndig. Fagpersonen foretager en grundig gennemgang og måling af boligens energimæssige forbrug og tilstand, hvorefter det bliver skrevet ind i mærkningen som en rapport.

Hvad kan jeg bruge energimærkningen til?

Din energimærkning har to primære formål, hvoraf det ene er af obligatoriske årsager og er med til at sikre køber, mens det andet formål kan bruges af dig som sælger.

Energimærkningen kan således deles op få følgende måde:

 • Vurdering – Din bolig for en karakter på energiskalaen baseret på de gennemsnitligt forventede energiudgifter hen over et år. Det kan bl.a. være udgifter til elektricitet, vand samt opvarmning med gas, fjernvarme eller olie. På den måde kan både sælger og køber få en idé om, hvad udgifterne er på energiposterne, når man bor i den pågældende bolig i dens nuværende stand.
 • Forbedringer – Den anden del af energimærkningen bygger på forsalg til de forbedringer, du som køber med fordel kan investere i for at forbedre energimærket. Det vil typisk være forslag såsom udskiftning af opvarmning eller vinduer, efterisolering, udskiftning til sparepærer o. lign. Vælger du at følge anbefalingerne og foretage forbedringer, vil du også se din salgspris stige som følge deraf.

Oversigt over de forskellige energimærkninger

Når du får lavet en energimærkning af f.eks. dit hus, din andelsbolig, din ejerlejlighed eller dit sommerhus, så vil det resultere i en samlet vurdering og et energimærke af en bestemt karakter.

Karakteren er med til at kunne give potentielle købere en hurtig og enkel idé om, hvordan boligens energimæssige stand er.

Skalaen for energimærkninger er som følger, hvor G er dårligst og A2020 er bedst:

 • G
 • F
 • E
 • D
 • C
 • B
 • A2010
 • A2015
 • A2020

Jo højere et energimærke din bolig for, desto mere energivenlig er den, og du kan dermed opnå en højere salgspris end ellers.

Er energimærkning lovpligtig?

I modsætning til en tilstandsrapport, som er anbefalet, men trods alt frivillig at få lavet, så er en energimærkning lovpligtig.

Du skal have udarbejdet et energimærke, når du ønsker at sælge din bolig. På den måde yder du en garanti over for køber, som nemmere kan danne sig et overblik og et detaljeret indblik i boligens energimæssige stand.

Du må ikke selv udfærdige rapporten og lave energimærkningen – dette skal du have en energikonsulent til at klare for dig.

Der findes dog undtagelser for kravet om energimærkning. Du kan bl.a. undlade at få udarbejdet et energimærke, hvis der er tale om en af følgende boligtyper:

 • Sommerhuse, der ikke er nybyggede
 • Tilbygninger til boligen
 • Kolonihavehuse
 • Udhuse
 • Carporte
 • Garager
 • Fritliggende bygninger på under 60 m2
 • Bygninger, der efter gensidig aftale skal rives ned efter handlen
 • Visse fredede bygninger

Hvad tager energimærkningen ikke højde for?

En energimærkning tager højde for ting såsom type af vinduer, om der er isoleret ordentligt, boligens alder o. lign.

Der er dog også en række ting, som et energimærke ikke har med i ligningen, og som du derfor selv skal være opmærksom på.

Den tager f.eks. ikke højde for det forbrugsmønster, der er eller måtte komme i boligen. Med andre ord, så tager energimærkningen ikke højde for, om hver person på bopælen bruger 10, 20 eller 60 minutter i badet.

Den tager heller ikke højde fra andre eksterne faktorer som f.eks. vejret – har det været en ekstra hård, lang og kold vinter året før, så vil dette ikke have indflydelse på energimærkningen, da den kun kan bygge på generelle antagelser.