Eleftersyn priser

→ På 3byggetilbud.dk kan du gratis og uforpligtende få tre tilbud på et eleftersyn
Et eleftersyn er vigtigt at få lavet, når du ønsker at sælge eller forbedre din bolig. Et eleftersyn er en gennemgang af boligens synlige elinstallationer, hvor der bliver foretaget diverse stikprøver, som til sidst bruges til at udarbejde en rapport over boligens elmæssige tilstand.

Det er vigtigt at finde en god eleftersyn pris, da der kan være store udsving i priserne på markedet. Prisen afhænger først og fremmest af boligens type, størrelse og alder, men derudover kan prisen variere en del fra firma til firma.

I denne guide hjælper vi dig derfor godt på vej til at finde de bedste tilbud og dermed den bedste eleftersyn pris i dit område.

Vi begynder dog med at se lidt nærmere på, hvad et eleftersyn og en eleftersynsrapport er, samt hvad du kan bruge den til.

Hvad er et eleftersyn?

eleftersyn prisEn eleftersynsrapport kaldes også for en elinstallationsrapport, og det er den rapport, du får på baggrund af dit eleftersyn eller eltjek.

Du kan bruge rapporten til at danne dig et overblik over elinstallationernes nuværende stand, samt om der evt. er fejl, mangler eller ulovlige installationer i boligen.

Derudover giver rapporten dig et overblik over den potentielle farerisiko, der er forbundet med ikke at forbedre dine eventuelt usikre installationer.

Når du sælger en bolig, så er det dig, der hæfter for ansvaret for eventuelle fejl og mangler i op til 10 år efter handlen.

Du kan dog fraskrive dig dette ansvar med en ejerskifteforsikring – og for at kunne tegne forsikringen kræves det, at du har fået udarbejdet en tilstandsrapport og altså også en eleftersynsrapport eller elinstallationsrapport.

Sådan får du den bedste og billigste eleftersyn pris

Den allerbedste måde at finder priser på eleftersyn på er ved at bruge en online tilbudstjeneste.

Du kan altid gå i gang med at kontakte autoriserede elinstallatører og indhente priser og sammenligne disse på egen hånd – dette er dog et meget stort arbejde, der båder kræver tid og energi.

Med en tilbudstjeneste på nettet slipper du for dette arbejde, og du kan lade tjenesten indhente tilbuddene for dig helt gratis og uforpligtende.

Men hvordan gør man så?

Vi anbefaler altid, at du anvender 3byggetilbud.dk til at indhente priser på din eleftersynsrapport. Find ud af hvorfor herunder.

Indhent gratis tilbud på eleftersyn via 5 enkle trin

3byggetilbud.dk er Danmarks mest populære tilbudstjeneste på nettet, når det kommer til byggerelaterede opgaver, herunder udfærdigelse af en elinstallationsrapport.

Du kan bruge deres tjeneste gratis og uforpligtende, ligesom mere end 250.000 andre danskere allerede har gjort, hvormed du nemt og gratis kan få tilbud på en god eleftersyn pris.

Det er nemt og hurtigt at anvende deres service, og det gør du på følgende måde:

priser på eleftersyn

 1. Gå ind på deres hjemmeside ved at klikke på linket her på siden
 2. Udfyld de nødvendige kontaktinformationer om dig selv
 3. Beskriv din opgave så detaljeret som muligt – angiv gerne, at du skal bruge et eleftersyn, og beskriv derefter, hvor i landet boligen ligger, hvor stor den er, hvor gammel bygningen er mv.
 4. Indsend opgaven, og afvent, at 3byggetilbud.dk sender den i udbud blandt deres forhåndsgodkendte elinstallatører, som så byder ind på opgaven
 5. Modtag op til 3 gratis og uforpligtende tilbud, som du helt frit kan vælge imellem

OBS: Du får typisk en billigere pris på dit eleftersyn ved at bruge en tilbudstjeneste ligesom ovenstående. Dette skyldes i høj grad, at de forhåndsgodkendte elinstallatører konkurrerer internt for at overbevise dig om, at de er den bedste leverandør til at klare opgaven – og prisen er et af de parametre, de konkurrerer på, hvormed du får en bedre og billigere eleftersyn pris.

Få 3 gratis tilbud eleftersyn

Hvem kan få lavet et eleftersyn?

Et eleftersyn kan udføres på stort set alle typer af ejendomme, og hvad enten du er køber eller sælger, kan du få gavn af rapporten.

Herunder kan du se en liste over de typer ejendomme og boliger, som kan få lavet et eltjek:

 • Enfamiliehuse
 • Ejerlejlighed og lejet lejlighed
 • Sommerhus
 • Forsamlingslokaler og andre fællesfaciliteter
 • Ideelle anparter af en ejendom
 • Bygninger, som befinder sig på lejet grund eller søterritoriet
 • Nedlagte landbrug og køb af landbrugsejendomme, hvor sidstnævnte er betinget af, at landbrugspligten ophører samtidig med salget

Det er som udgangspunkt sælger, som får lavet et eleftersyn og dermed får udarbejdet en eleftersynsrapport, da denne bl.a. bruges til at tegne en ejerskifteforsikring.

Hvordan foregår det?

Et eleftersyn foregår typisk ved, at der kommer en autoriseret elektriker ud til din bolig eller ejendom og går denne igennem. Vedkommende undersøger boligens elmæssige stand ved at foretage diverse undersøgelser og stikprøver.

Elektrikeren vil typisk kontrollere følgende forhold:

 • Eltavler
 • Fejlstrømsafbrydere
 • Materiel bag afbrydere
 • Materiel bag stikkontakter
 • Materiel bag lampeudtag
 • Lavvolts- og 230V spot-installationer
 • Elinstallationernes antal
 • Elinstallationernes dimensionering
 • Beskyttelse mod fysisk kontakt med spændingsførende dele af installationerne – f.eks. jording

Hvis der findes ulovlig eller risikable forhold under kontrollen, så vil disse blive beskrevet i din eleftersynsrapport.

Hvert forhold får en karakter, som angiver situations alvor. Karakterskalaen ser således ud:

 • IB – Intet at bemærke
 • K0 – Mangler på et praktisk eller kosmetisk plan
 • K1 – Ulovligt forhold, der hverken er farligt eller påvirker funktionsdygtigheden negativt
 • K2 – Ulovligt forhold, der på lang sigt kan medføre risiko for brand eller personskade eller mangelfuld funktionsdygtighed i begrænsede dele af installationen
 • K3 – Ulovligt forhold, der på kort sigt kan medføre risiko for brand eller personskade eller mangelfuld funktionsdygtighed i omfattende dele af installationen
 • UN – Forholdet bør undersøges nærmere

Eleftersyn og gyldighed

En elinstallationsrapport eller eleftersynsrapport er gyldig i op til 1 år efter udfærdigelsen af rapporten.

Det betyder, at hvis du vil sælge dit hus, din lejlighed eller anden type bolig, og du får udfærdiget en eleftersynsrapport f.eks. den 1. januar 2017, så gælder rapporten frem til den 1. januar 2018.

Hvis du stadig forsøger at sælge din bolig efter rapportens udløbsdato, så skal du have foretaget et nyt eleftersyn og få udarbejdet en ny elinstallationsrapport.

Regler og lovgivning vedrørende din eleftersynet

Det er ikke lovpligtigt at få udfærdiget en eleftersynsrapport, når du vil købe eller sælge din bolig. I modsætning til f.eks. energimærkningen, som er obligatorisk, så behøver du som sælger hverken at få lavet en elinstallationsrapport eller en tilstandsrapport.

De to sidstnævnte er dog begge nødvendige, hvis du gøre brug af huseftersynsordningen, som lader dig tegne en ejerskifteforsikring og dermed fraskrive dig ansvaret for eventuelle fejl og mangler efter salget.