Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring dækker skader på huset, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten og i elinstallationsrapporten. Som sælger hæfter du ikke i 10 år efterfølgende, når du har tegnet en forsikring. Som køber har du en større grad af sikkerhed for, at der er en til at betale for skaderne.

Når du sælger en bolig, har du mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. Med den slipper du for at skulle betale for eventuelle fejl og skader, der ikke stod i tilstandsrapporten og i elinstallationsrapporten. Har du ikke tilbudt køber mulighed for en forsikring, ender du ellers med at skulle hæfte for det i ti år efterfølgende.

Få 3 tilbud på en ejerskifteforsikring

Som køber er det en god ide for dig, at du siger ja til forsikringen, da de netop dækker, hvis der er nogle fejl på huset, som du ikke var opmærksom på. Har sælger tilbudt dig en ejerskifteforsikring, som du har sagt nej til, har du ikke mulighed for at komme efterfølgende og kræve penge af vedkommende.

Er ejerskifteforsikringer nødvendige?

Det er hverken nødvendigt for dig som sælger eller køber at tegne en ejerforsikring. For både sælgere og købere er der dog store fordele ved at tegne den, hvilket er grunden til, at mange vælger at gøre det.

For sælger er fordelen, at de ved at betale for en ejerskifteforsikring, ikke skal hæfte for eventuelle skader på huset i 10 år efterfølgende, som de ellers ville skulle.

For køber er fordelen, at de har forsikringen til at dække, hvis der er nogle skader på boligen. Det kan være svært at bevise, at det er skader, der er sket, før du flyttede ind, og du kan derfor ende ud i et stort tovtrækkeri med sælgeren.

Hvis der er fejl på husets konstruktion, kan du risikere, at du skal have fat i vedkommende, der har bygget huset for at få ham eller hende til at betale.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring dækker en række af de skader, der ikke står i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Det skal være skader, der:

  • Forringer bygningens værdi væsentligt
  • Er farlige for mennesker eller andre bygninger
  • Bygningsdele, der mangler
  • Skjulte skader
  • El-installationer og VVS-installationer, der ikke fungerer

Som nuværende ejer af boligen er det dig, der skal kunne bevise, at skaderne på bygningen var der, da du flyttede ind, og at du ikke havde mulighed for at kende til dem. Hvis sælger har fortalt dig om skaderne, kan du ikke få erstatning for dem.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?

ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen dækker ikke alt.

Mange tror, at en ejerskifteforsikring dækker alle skader, der måtte være på boligen, som er fra før, du købte den. Men sådan er det langt fra. Forsikringen dækker kun de skader, der var på huset, da du købte det, som du ikke kendte til, og som man ikke kan forvente at finde i et hus af den alder og stand.

Hvis du har købt et hus af ældre dato og, efter du er flyttet ind, opdager, at der er fugt i kælderen, kan du ikke få det dækket af ejerskifteforsikringen. Det blev først påkrævet at fugtsikre kældre i 1972. Derfor er der masser af gamle huse, der har fugt i kælderen.

Derudover bliver der skelnet mellem, om det er er en skade, som ejerskifteforsikringen eller husforsikringen skal dække. Hvis det er en skade, der er opstået, efter du er flyttet ind, kan det aldrig være ejerskifteforsikringen, der skal dække den.

Hvor meget kan jeg få i erstatning med en ejerskifteforsikring?

Som udgangspunkt hedder det i en ejerskifteforsikring, at gammelt bliver erstattet med nyt. Det betyder, at hvis der er en fejl på en bygningsdel, som ejerskifteforsikringen dækker, skal de erstatte, så du kan bygge en helt ny bygningsdel. Det er der dog en masse forbehold for. Du kan derfor langt fra være sikker på, at du får alle pengene til at bygge noget helt nyt.

Mange bygningsdele vil der for eksempel være en afskrivning på. Det betyder, at du ikke får lige så mange penge, som du ellers ville have fået. Når du tegner en ejerskifteforsikring, kan du tydeligt se, hvor meget afskrivning der er på de forskellige bygningsdele.

Hvad gør jeg, hvis der er en fejl i tilstandsrapporten?

Den bygningssagkyndige, der har lavet tilstandsrapporten, er ansvarlig for, at alle fejl kommer med i rapporten. Er der nogle fejl, der ikke er med i rapporten, skal du derfor klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Nævnet vil finde ud af, om eftersynet er udført på en ansvarlig og dygtig måde. Hvis nævnet finder, at det ikke er tilfældet, er det den bygningssagkyndige, der er erstatningspligtig og skal betale for at få udbedret fejlen.

Hvad er selvrisikoen på en ejerskifteforsikring?

Når du tegner en forsikring, er der selvfølgelig også en selvrisiko på den. På en ejerskifteforsikring er det bestemt, at der ikke må være en selvrisiko på mere end 5000 kroner per skade, og at den samlede selvrisiko ikke må overskride 50.000 kroner.

Dermed kan du være sikker på, at du ikke ender med at skulle betale det hele selv, fordi der er en så høj selvrisiko. Tidligere var det normalt, at der var en selvrisiko på både 10.000 og 20.000 kroner, men det blev lavet om med en lovændring i 2012.

Forskellen på udvidet og standard ejerskifteforsikring

Når du vælger en ejerskifteforsikring, har du mulighed for at vælge mellem en standard forsikring og en udvidet forsikring. Standard forsikringen dækker som nævnt ovenfor alvorlige fejl og mangler på boligen, der ikke er blevet beskrevet i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Du kan vælge mellem, om den skal dække i 5 eller 10 år.

En udvidet ejerskifteforsikring dækker som udgangspunkt altid i 10 år. Den dækker det samme som en standard forsikring og dækker derudover også forhold ved selve grunden som ulovlige stikledninger og forurening.

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

Det er forskelligt, hvad en ejerforsikring koster. Det kommer an på boligens størrelse og stand. Som sælger kan du indhente tilbud fra flere forskellige forsikringsselskaber for at få den mest favorable pris. Det gør du ved at sende dem den tilstandsrapport og elinstallationsrapport, som du har fået udarbejdet.

Normalt ligger en forsikring på mellem 10.000 og 50.000 kroner. Forsikringspræmien bliver betalt på en gang, når forsikringen bliver tegnet.

Når køber vælger at tegne en ejerskifteforsikring, deles køber og sælger om betalingen. Køber kan godt vælge et andet forsikringsselskab end det, som sælger har fået et tilbud fra. Det kan også være, at sælger har fået tilbud på en standardforsikring, mens køber hellere vil have en udvidet forsikring. Sælger er dog kun forpligtet til at betale halvdelen af den forsikring, som vedkommende selv fik et tilbud fra.

Få 3 tilbud på en ejerskifteforsikring