Boligeftersyn

boligeftersynEt boligsyn er en gennemgang af din bolig af en byggesagkyndig og en autoriseret elinstallatør. De udarbejder to rapporter, en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Rapporterne er afgørende for, at du som sælger kan få en ejerskifteforsikring, og at du som køber kender standen på dit kommende hjem.

I forbindelse med, at du skal sælge din bolig, vil det være normalt, at du får lavet et boligeftersyn. Der får du en byggesagkyndig og en autoriseret elinstallatør til at komme ud og vurdere boligen og dens elinstallationer. Ud fra synet udarbejder de to rapporter: en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

Du skal bruge rapporterne, hvis du vil tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med købet. Hvis du ikke har en ejerskifteforsikring som sælger, hæfter du for fejl og mangler på boligen i 10 år efter. Dog selvfølgelig kun de fejl og mangler, der var i boligen, da du boede der.

Begge rapporter er nogle, som du skal gennemlæse meget grundigt som køber. Det er med til at sikre dig, at du ikke kommer til at købe katten i sækken, når du køber en bolig. Med de to rapporter i hånden har du en langt større sandsynlighed for, at det er en bolig i en høj kvalitet, som du er ved at købe.

Boligsynet er normalt i villaer og rækkehuse, men mindre almindeligt i lejligheder. Det skyldes, at den byggesagkyndige og elinstallatøren skal have adgang til fællesarealerne i opgangen også for at kunne give en ordentlig vurdering. Det vil typisk være for besværligt at gøre, hver gang der bliver solgt en bolig.

Er det lovpligtigt at få lavet et boligeftersyn?

Det er ikke lovpligtigt for dig som sælger for få lavet et boligeftersyn. Både tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er dog nogle, som mulige købere lægger meget vægt på at komme til at se. Derfor er der mange, der vælger at få dem lavet.

Grunden til ikke at få dem udarbejdet, vil ofte være økonomisk, da det er dig som sælger, der skal betale for dem.

Hvad kommer med i en tilstandsrapport?

Den byggesagkyndige gennemgår de dele af dit hus, som han eller hun har adgang til og skriver en rapport på baggrund af det. Det vil sige, at vedkommende for eksempel ikke kan sige noget om væggenes tilstand og etageadskillelserne.

Når den byggesagkyndige og elinstallatøren kommer ud for at se på din bolig, er det vigtigt, at du giver dem adgang til hele boligen. Hvis de ikke får adgang til et rum, noterer de det i deres rapport. Der kommer til at stå ”gjort utilgængeligt”. Når du senere skal tegne en ejerskifteforsikring på boligen, vil det ikke være muligt at få dækket skader i de rum.

De fejl og mangler, der måtte være på boligen, bliver inddelt i IB, K0, K1, K2, K3 og UN. IB er ingen bemærkninger, og K0 er kosmetiske fejl og mangler. Det er derfor K1, K2, K3 og UN, som du skal være opmærksom på. K1 er mindre skader, K2 kan give mindre skader, K3 kan på kortere eller længere sigt give skader på bygninger eller mennesker, mens UN er forhold, der bør blive undersøgt nærmere med det samme.

Som køber skal du være opmærksom på, at K3 dog ikke nødvendigvis er de dyreste skader, og at K1 skader langt fra er de billigste skader. En K3 skade kan for eksempel være, at der er en løs tagsten på taget. Hvis der løber vand ind, kan det give skader på bygningen, men det er hurtigt at reparere. K1 kan for eksempel være, at der er revner i pudset på facaden. Det er ikke alvorligt for huset, men det kan koste mange penge at udbedre.

Find alle tilstandsrapporter på din bolig

Når du bor i en bolig, har du mulighed for at få adgang til alle de tilstandsrapporter, der nogensinde er blevet udarbejdet om boligen. Dem skal du give til den byggesagkyndige, så han eller hun kan tjekke op på, om de skader, der var dengang, er blevet udbedret. Du kan finde dem på boligejer.dk, hvor du skal logge ind med NemID.

Når du skal købe en bolig, har du ikke mulighed for at se alle de gamle tilstandsrapporter, der er blevet udarbejdet på boligen. Du har kun adgang til den nuværende rapport, som sælgeren har fået lavet.

Hvad koster en tilstandsrapport?

Det koster typisk mellem 6000 og 11.000 kroner at få lavet en tilstandsrapport. Det kommer blandt andet an på, hvor stort dit hus er. Hvis det er på over 299 kvadratmeter, kan det ende med at koste mere.

Det er altid sælgeren, der skal betale for at få udarbejdet rapporten. Det er vigtigt, at både den byggesagkyndige og elinstallatøren er uafhængig af ejendomsmægleren. Derfor må han eller hun ikke formidle kontakt. Hvis du har kontaktet et forsikringsselskab for at få dem til at komme med et tilbud på en ejerskifteforsikring, må de dog godt videreformidle kontakten.

Hvor længe gælder en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er gyldig i seks måneder. Hvis det tager mere end et halvt år at sælge dit hus, kan du få rapporten fornyet for et mindre beløb. Det skal du huske at gøre, inden rapporten udløber. Du skal også have fornyet rapporten, selvom du er lige ved at have solgt din bolig. Hvis rapporten når at udløbe, inden salget går igennem, kan det have konsekvenser for din ejerskifteforsikring.

Hvad er en elinstalltionsrapport?

eltjek andelsboligDen byggesagkyndige ser på selve bygningen og vurderer standen af den. Elinstallationer bliver dog anset for at være så komplicerede – og så vigtige – at der skal en autoriseret elinstallatør til at vurdere dem. Elinstallatøren skal ligeledes have adgang til hele din bolig, så han eller hun kan vurdere, hvordan de forskellige installationer er lavet. Ud fra det udarbejder vedkommende en rapport.

Ved et boligeftersyn behøver den byggesagkyndige og elinstallatøren ikke at møde op på samme dag. Et boligeftersyn skal derfor ikke forstås som, at det er et eftersyn, der bliver udført inden for det samme tidsrum. I stedet er det helt op til dig, hvornår det passer dig, at de to kommer forbi.

Elinstallationsrapporten er gyldig i et år efter, at den er blevet udarbejdet.

Hvad kommer med i en elinstallationsrapport?

For at udarbejde rapporten undersøger elinstallatøren boligens eltavler, fejlstrømafbrydere, stikkontakter, lampeudtag og alle andre former for elinstallationer. Det er for at sikre, at de er lavet på lovlig vis, og at det ikke er muligt at få stød af dem. Hvis du har ulovlige elinstallationer i boligen, skal du være opmærksom på, at din ejerskifteforsikring ikke dækker dem.

Elinstallatøren giver lige som den byggesagkyndige karaktererne IB, K0, K1, K2, K3 og UN. Du skal særligt holde øje med UN og K3, da det er de farlige forhold. UN står for ”Bør undersøges nærmere”, mens K3 er de forhold, hvor det er tydeligt for elinstallatøren, at de kan føre til personskade eller brand i løbet af kort tid.

Ligesom i tilstandsrapporten er K0 kun kosmetiske fejl, mens IB er ingen bemærkninger.

Hvad er prisen på en elinstallationsrapport til et boligeftersyn?

Der er ikke længere noget maxbeløb for, hvad en elinstallationsrapport må koste. Det mest normale er dog, at den koster mellem 2000 og 4000 kroner at få udarbejdet. Igen afhænger det af, hvor stor en bolig du har. Det er altid en god ide, at du indhenter priser fra flere firmaer, så du er sikker på, at dit boligeftersyn ikke bliver alt for dyrt.